Utemedisin Kurs

Friluftsaktiviteter øker i popularitet over hele verden, også i Skandinavia og Norge. Det er vi glade for. Naturen er en vakker arena som tilbyr rekreasjon, avkobling og opplevelser ved å vandre, gå på ski, toppturer, off-pist, padle, dykke, klatre, sykle og mye mer.

Spenningen og økende tilgjengelighet av friluftsliv tiltrekker seg et økende antall deltakere. Økende turisme bidrar og til et økende mangfold av de som ferdes ute i naturen. De som ferdes ute i naturen er fra å være svært erfarne turmennesker, til at mange av dem har liten eller ingen erfaring i utmarka eller villmarka.

Økt aktivitet medfører også økt sannsynlighet for skader og ulykker. Mange bringer mer iver og lyst, enn forberedelser og egnethet, til deres valgte aktivitet. De kan da sette seg selv , og andre i potensiell fare.  Noen ulykker og sykdommer er også unik for friluftslivet, og en del skader og sykdommer er mer vanlige ved uteaktivitet. Det er og  flere de som benytter naturen har allerede eksisterende medisinske tilstander.

Vi har et ønske om å bedre kunnskapen til å håndtere medisinske tilfeller og ulykker ute i naturen på beste mulig måte ved i tilby kurs innenfor dette området. Dette er kurs som er internasjonalt standardisert

Våre kurs, Wilderness First Aid og Wilderness First Responder  er beregnet på personer uten tidligere medisinsk utdannelse. Kursene er rettet mot de som har tenkt å reise og utfolde seg i naturens gleder og utfordringer, eller som skal ha ansvar for grupper som ferdes i naturen

Vi samarbeider med University of Utah og AdentureMed med å tilby ulike kurs, der noen gir en internasjonal sertifisering.

Hvilket kurs skal jeg ta?

Vi tilbyr i hovedsak to ulike kurs.

Wilderness First Aid

Det beste og mest omfattende kurset i sin klasse. Den gir deg relevant og realistisk førstehjelpstrening for kortvarige turer i villmarken. Den er primært rettet mot friluftslivs- entusiaster på dagstur og/eller helgeturer.  Det er også svært aktuelt for næringer og bedrifter med ansatte som jobber ute. Dette er et kurs for folk uten helsefaglig kompetanse.

WILDERNESS FIRST AID – WFA

Wilderness First Responder, WFR/Basic Wilderness Life Support, BWLS

Dette kurset gir en internasjonalt godkjent sertifisering i utemedisin. Det forbereder deg til å ivareta mennesker som er utsatt for skader i villmarken, hvor man har begrensede ressurser og lang vei til helsehjelp/sykehus. Ved alvorlig sykdoms- eller skadetilfelle kan det være avgjørende med livreddende førstehjelp innen kort tid. Det kan også være snakk om enkle tiltak for å unngå alvorlig utvikling av potensielt sykdom eller skade når pasienten befinner seg langt fra helsehjelp. Kanskje er du den nærmeste til å hjelpe og kanskje den eneste (i de kritiske minuttene det) før helsepersonell kommer til. Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipp og ferdigheter som kreves for å vurdere og behandle enkle medisinske problemer i isolerte og ekstreme miljøer. Det er praktisk rettet og har stort fokus på kritisk tenkning og lederskap. Kurset krever ingen medisinsk kompetanse, men er ment for å dekke behovet til deg som jobber utendørs. Det er tilpasset alle ivrige friluftsliv- entusiaster som befinner seg i utilgjengelig områder på egen tur.

WILDERNESS FIRST RESPONDER