Wilderness First Responder – WFR

Dette kurset gir en internasjonalt godkjent sertifisering i utemedisin. Det forbereder deg til å ivareta mennesker som er utsatt for skader i villmarken, hvor man har begrensede ressurser og lang vei til helsehjelp/sykehus. Ved alvorlig sykdoms- eller skadetilfelle kan det være avgjørende med livreddende førstehjelp innen kort tid. Det kan også være snakk om enkle tiltak for å unngå alvorlig utvikling av potensielt sykdom eller skade når pasienten befinner seg langt fra helsehjelp. Kanskje er du den nærmeste til å hjelpe og kanskje den eneste (i de kritiske minuttene det) før helsepersonell kommer til. Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipp og ferdigheter som kreves for å vurdere og behandle enkle medisinske problemer i isolerte og ekstreme miljøer. Det er praktisk rettet og har stort fokus på kritisk tenkning og lederskap. Kurset krever ingen medisinsk kompetanse, men er ment for å dekke behovet til deg som jobber utendørs. Det er tilpasset alle ivrige friluftsliv- entusiaster som befinner seg i utilgjengelig områder på egen tur.

Kursinnhold

Wilderness First Responder er utarbeidet av internasjonale medisinske rednings- og fagfolk. Kurset er basert på den nyeste forskning og blir fortløpende oppdatert på evidensbasert erfaring og forskning innenfor det utemedisinske felt.

  • Basal anatomi og fysiologi
  • Pasientvurdering og livreddende behandling , inkludert Hjerte-lunge-redning, basal  behandling av livstruende allergianfall (anafylaksi ) brystsmerter og personer med pusteproblemer.
  • Miljømedisin, inkludert høydesykdom, nedkjøling og heteslag, frostskader og kuldeskader, lynnedslag, dykkemedisin og miljøgifter.
  • Vurdering og behandling av vanlige medisinske problemer i villmarken
  • Muskel/skjelett-problemer, inkludert ustabile og stabile skader, overbelastnings skader, vurdering av nakke/rygg skader og luksasjoner.
  • Sårbehandling inkludert åpne brudd, brannskader og gnagsår.
  • Praktiske ferdigheter, inkludert spjelking, stabilisering, transport av pasient og valg av hvilket medisinsk utstyr som bør pakkes til ulike turer.

Tilpasning

Våre instruktører tilpasser seg gruppens behov og underviser i henhold til faglig bakgrunn og tidligere erfaring. Vi har som mål at de praktiske øvelsene og scenariotreningen oppleves som realistisk og relevant.

Sertifiseringer

Dette kurset har flere formater, inkludert de tradisjonelle åtte dagene men også seks dagers kurs. Hvert kurs omfatter minst 70 timer. Dette inkluderer forberedelse, teoretisk og praktisk læring.

Etter gjennomføring av kurset vil du få en internasjonal sertifisering i form av et sertifikat fra Adenture Medicine. Sertifiseringer gjelder i tre år. Da tilbys et resertifiseringskurs.

Inkludert Materialer

Alle undervisningsmaterialer vil være uten ekstra kostnad og ved påmelding vil du motta nettilgang til boka Basic Wilderness Life Support, samt undervisningsvideoer. Litteraturen er engelsk, men all undervisning vil foregå på norsk.

Obligatorisk utstyr

Det vil foreligge en detaljert utstyrsliste ved påmelding. Deltakerne må ta forbehold om bekledning til å være utendørs